Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dagrofa Foodservice A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dagrofa Foodservice A/S
Vejleåvej 13
2635 Ishøj

CVR-nr.: 27 62 69 04

Telefon: (+45) 43 30 14 04
Mail: marketing@dgfs.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne kontakte dig med henblik på at blive kunde hos Dagrofa Foodservice efter aftale med dig, 
  • For at kunne oprette dig som kunde og varetage dit kundeforhold såfremt du ønsker at blive kunde hos os, 
  • For at kunne sende dig markedsføring såfremt du har givet samtykke til dette. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den anmodning du har indsendt med ønske om at blive kontaktet af Dagrofa Foodservice A/S med henblik på at blive kunde.  

Såfremt du ønsker at blive oprettet om kunde hos Dagrofa Foodservice følger retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i kundeforholdet af den aftale vi har indgået med dig i denne forbindelse og dermed Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om lovlig behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af en kontakt.

Såfremt du har takket ja til markedsføring følger retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger af det samtykke du har givet i denne forbindelse og dermed Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om lovlig behandling af personoplysninger i forbindelse med afgivelse af samtykke.

I vores markedsføring vil du modtage information om nyheder, inspiration, trends, gode råd og relevante tilbud.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Dagrofa FoodService A/S. Dette kan du gøre ved at afmelde nyhedsbrevet via linket i mailen eller afmeldingsteksten i bunden af Sms’en. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os via vores hjemmeside eller kundeservice.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, kontaktoplysninger og CVR-nummer, købshistorik (i kundeforholdet).

Modtagere eller kategorier af modtagere

For at kunne varetage kundeforholdet optimalt og sikre en høj grad af service er det i nogle tilfælde nødvendigt at alliere sig med eksterne leverandøre eller databehandlere. I dette tilfælde kan dine personoplysninger blive videregivet til disse databehandlere. Der indgås databehandleraftaler med vores databehandlere og databehandlerene instrueres i med hvilket formål de må behandle dine personoplysninger. 

I forbindelse med kundeforholdet og din bestilling af varer i vores webshop kan der være enkelte varer, som bliver leveret direkte fra leverandøren til dig som kunde. I dette tilfælde bliver dine personoplysninger videregivet til leverandøren med det formål, at der kan ske korrekt levering af din bestilling. Du bliver i webshoppen informeret om, hvilke produkter dette vil være gældende for. 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler alene oplysninger om dig som vi har modtaget fra dig selv i forbindelse med dit kundeforhold.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 24 måneder

I kundeforholdet opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger så længe kundeforholdet består samt løbende år + 5 år efter kundeforholdet er ophørt i overensstemmelse med bogføringsloven. Herefter slettes dine personoplysninger.  

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.